Konferencje są dedykowane:

– DLA PRACOWNIKÓW I WOLONTARIUSZY INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI POMOCOWYCH
– DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI OŚWIATOWYCH
– DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH STAŻE LUB PRAKTYKI W INSTYTUCJACH / ORGANIZACJACH POMOCOWYCH
– DLA STUDENTÓW REALIZUJĄCYCH WOLONTARIAT, PRAKTYKI LUB STAŻE W INSTYTUCJACH/ORGANIZACJACH POMOCOWYCH

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności “BONA FIDES” realizuje projekt „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” zaprasza na:

13 konferencję online dla osób, które pracują lub realizują wolontariat lub odbywają staż / praktyki w instytucjach / organizacjach pomocowych lub w instytucjach oświatowych.

Link do rejestracji: https://stowarzyszeniebonafides.pl/konferencje-online/

Jest to konferencja dla psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów, policjantów, pracowników wymiaru sprawiedliwości i służby zdrowia, pracowników oświaty oraz studentów odbywających wolontariat, staż lub praktyki w instytucjach pomocowych lub oświatowych.

Dostępne terminy: 04.12, 07.12, 11.12, 17.12 br.

Każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie udziału w Konferencji. Zapraszamy do zapisów.