Uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom PSW w Kinoteatrze dnia 17.07.2021

Z ważnych danych statystycznych, przytoczonych przez JM Rektor prof. dr hab. Krystynę Strzała do najważniejszych i godnych zapamiętania należą:
Ogółem na dzień 03 lipca 2021 r. obroniło się 3967 osób w tym:
na Wydziale Nauk Ekonomiczno – Społecznych – 1074 osób
na Wydziale Nauk o Zdrowiu – 2893 osoby w tym:
 – ogółem na Ratownictwie medycznym – 459 osób
 – ogółem na Pielęgniarstwie – 2434 osób
na Pielęgniarstwie 1101 osób
na Pielęgniarstwie – studia pomostowe – 1241 osób
na Pielęgniarstwie – studia II stopnia – 92 osób

Od początku istnienia Uczelni status studenta otrzymało 6949 osób.

Kontynuując tradycję zapoczątkowaną w roku akademickim 2001/2002, najlepszym absolwentom o najwyższej średniej, przyznane zostały specjalne nagrody Rektora oraz dyplomy. Od zeszłego roku akademickiego, w związku z opuszczeniem murów Uczelni przez pierwszych absolwentów studiów magisterskich zmieniliśmy formułę nagradzania naszych absolwentów i tak Złota Dziesiątka Absolwentów to absolwenci studiów licencjackich, a Diamentowa Piątka Absolwentów to absolwenci studiów magisterskich. Nagrody absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz absolwentom Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych, studiów pierwszego i drugiego stopnia wręczyła JM Rektora prof. dr hab. Krystyna Strzała.

Wśród najlepszych absolwentów znalazły się następujące osoby:
Z kierunku Pielęgniarstwo:

Beata Bartkowiak
Dagmara Górecka
Natalia Grandicka
Izabela Mańkowska

Z kierunku Ratownictwo Medyczne:

Paweł Różycki
Krzysztof Wysocki

Z kierunku Pielęgniarstwo Pomostowe

Renata Orłowska
Lidia Kuczkowska

Z kierunku Ekonomia:

Elżbieta Sołtys
Paulina Osuch
Lucyna Antos

Z kierunku Pielęgniarstwo II stopnia, studia magisterskie:

Katarzyna Cuppa
Aneta Janicka
Danuta Sobczak
Jolanta Wieliczko
Marzena Zagańczyk

Za owocną współpracę w zakresie pomocy przy organizacji toku studiów oraz za szczególny wkład
i zaangażowanie na rzecz Uczelni podziękowania wręczyła Pani dr Beata Pawłowska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich następującym osobom:

Z kierunku Ekonomia:
p. Elżbiecie Sołtys – członkowi Komisji stypendialnej; Samorządu Studenckiego, za aktywny udział
z referatem w konferencjach studenckich na Uczelni i za granicą, za aktywne uczestnictwo w zbiórkach dla medyków, WOŚP, Szlachetnej Paczce, promocji PSW- wydarzeniu edukacyjnym w Gniewie, oraz
w International Week,
p. Paulinie Osuch – Przewodniczącej Samorządu Studenckiego, aktywnie uczestniczącej w konferencjach naukowych z referatami w Polsce i za granicą, za aktywną organizację zbiórek dla medyków, WOŚP, Szlachetną Paczkę, jako współorganizatorowi i realizatorowi promocji PSW, International Week,
i International Days, wydarzenia edukacyjnego w Gniewie, festiwalu nauki w Starogardzie Gdańskim; promotorowi i ambasadorowi programu Erasmus+ na naszej Uczelni,
p. Lucynie Antos – członkowi Komisji stypendialnej, Samorządu Studentów, aktywnemu uczestnikowi konferencji naukowych i konferencji studenckich w PSW oraz za granicą, współtwórcy i organizatorowi zbiórek dla medyków, WOŚP, promocji PSW, m.in. wydarzenia edukacyjnego w Gniewie oraz International Week,

Z kierunku Ratownictwo Medyczne:
p. Bartoszowi Chojnackiemu – aktywnemu uczestnikowi International Week- współtwórcy i realizatorowi pokazów ratowniczych w Górkach, aktywnemu uczestnikowi WOŚP, Szlachetnej Paczki, zabezpieczeń medycznych Biegu Papiernika, pokazów na otwarcie naszego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych
p. Robertowi Jabłońskiemu – aktywnemu uczestnikowi International Week- współtwórcy i realizatorowi pokazów ratowniczych w Górkach, aktywnie uczestniczył także w WOŚP, Szlachetnej Paczce, zabezpieczeniach medycznych Biegu Papiernika, pokazach na otwarcie naszego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych; jako jeden z pierwszych zgłosił także woluntarystyczną chęć w szpitalach pomocy na początku pandemii;
p. Krzysztofowi Widalskiemu – aktywnemu uczestnikowi International Week- współtwórcy i realizatorowi pokazów ratowniczych w Górkach, aktywnie uczestniczył także w WOŚP, Szlachetnej Paczce, zabezpieczeniach medycznych Biegu Papiernika, pokazach na otwarcie naszego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych
p. Katarzynie Lewińskiej – aktywnej uczestniczce International Week- współtwórcy i realizatorowi pokazów ratowniczych w Górkach, aktywnie uczestniczyła także w WOŚP, Szlachetnej Paczce, zabezpieczeniach medycznych Biegu Papiernika,
p. Krzysztofowi Jasińskiemu – aktywnemu uczestnikowi International Week- współtwórcy i realizatorowi pokazów ratowniczych w Górkach, aktywnie uczestniczył także w WOŚP, Szlachetnej Paczce, zabezpieczeniach medycznych Biegu Papiernika, pokazach na otwarcie naszego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych; jako jeden z pierwszych zgłosił także woluntarystyczną chęć w szpitalach pomocy na początku pandemii;
p. Gabrielowi Łomiak – aktywnemu uczestnikowi International Week- współtwórcy i realizatorowi pokazów ratowniczych w Górkach, aktywnie uczestniczył także w WOŚP, Szlachetnej Paczce, zabezpieczeniach medycznych Biegu Papiernika,
p. Mariuszowi Adamkiewicz – aktywnemu uczestnikowi International Week- współtwórcy i realizatorowi pokazów ratowniczych w Górkach, aktywnie uczestniczył także w WOŚP, Szlachetnej Paczce, zabezpieczeniach medycznych Biegu Papiernika,
p. Pawłowi Różyckiemu – aktywnemu uczestnikowi International Week- współtwórcy i realizatorowi pokazów ratowniczych w Górkach, aktywnie uczestniczył także w WOŚP, Szlachetnej Paczce, zabezpieczeniach medycznych Biegu Papiernika,
p. Katarzynie Krause – aktywnej uczestniczce International Week- współtwórcy i realizatorowi pokazów ratowniczych w Górkach, aktywnie uczestniczyła także w WOŚP, Szlachetnej Paczce, zabezpieczeniach medycznych Biegu Papiernika,
p. Arkadiuszowi Michalskiemu – aktywnemu uczestnikowi International Week- współtwórcy i realizatorowi pokazów ratowniczych w Górkach, aktywnie uczestniczył także w WOŚP, Szlachetnej Paczce, zabezpieczeniach medycznych Biegu Papiernika, pokazach na otwarcie naszego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych

z kierunku Pielęgniarstwo:
p. Dagmarze Góreckiej – która, jako jedna z pierwszych zgłosiła woluntarystyczną chęć w szpitalach pomocy na początku pandemii;
p. Annie Princ – współtwórcy zbiórki dla medyków, WOŚP, Szlachetnej Paczki, pomoc przy promocji Uczelni od strony pielęgniarskiej

z kierunku Pielęgniarstwo Pomostowe:
p. Lidii Kuczkowskiej – aktywnej uczestniczce akcji charytatywnej pomoc dla Medyka, członkowi Komisji Stypendialnej

Z uwagi na panujący stan epidemiczny, symbolicznie dokonaliśmy wręczenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych. Dyplomy absolwentom osobiście wręczyli przybyli na uroczystość promotorzy:
Z wydziału Nauk o Zdrowiu:
1. dr hab. Bogumiła Kielbratowska
2. dr Ewa Raniszewska
3. dr Leszek Zwolakiewicz
4. dr Krystyna Ziółkowska
5. mgr Marcin Suchoparski
6. mgr Piotr Janiewicz
7. mgr Anna Górniewicz
8. mgr Sylwia Dejewska
9. mgr Barbara Zwolakiewicz
Z wydziału nauk ekonomiczno-społecznych:
1. dr Beata Pawłowska
2. dr Jolanta Sala
3. dr Michał Makowski

Absolwenci poszczególnych kierunków również zabrali głos, a podziękowaniom poszczególnym wykładowcom, administracji i władzom Uczelni nie było końca, i tak wystąpili:

1. Pani Paulina Osuch, absolwentka kierunku Ekonomia, Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych; studiów pierwszego stopnia.
2. Pani Dagmara Górecka, absolwentka kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu, studiów pierwszego stopnia.
3. Pani Aneta Janicka, absolwentka kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu; studiów drugiego stopnia.
4. Pan Paweł Różycki, absolwent kierunku Ratownictwo medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu, studiów pierwszego stopnia.
5. Pani Lidia Kuczkowska – absolwentka kierunku Pielęgniarstwo Pomostowe, Wydział Nauk o Zdrowiu; studiów pierwszego stopnia.
6. Pani Kamila Dąbek – absolwentka kierunku Lider Biznesu i Administracji, Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych; studia podyplomowe.

Pan mgr Piotr Janiewicz, Pani mgr Małgorzata Dybich i Pani mgr Dorota Jaworska w niszwykle podniosłej chwili dokonali uroczystego nałożenia czepka jako symbolu zawodu pielęgniarskiego, a reprezentanci poszczególnych grup symbolicznie w imieniu wszystkich Absolwentów kierunku pielęgniarstwo w akompaniamencie hymnu pielęgniarskiego złożyli przyrzeczenie pielęgniarskie.

Zakończenie roku akademickiego to czas pożegnań i tak żegnaliśmy się nie tylko z Absolwentami naszej Uczelni, ale także z paroma osobami z kadry dydaktycznej, od lat współpracującej z Uczelnią, której serdecznie podziękowaliśmy za lata pracy dydaktycznej z naszymi studentami. Pani Rektor, prof. dr hab. Krystynę Strzała oraz Pani Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich dr Beata Pawłowsk, życząc zasłużonego odpoczynku pożegnały:
1. dr Jolantę Salę – dydaktyka i wykładowcę Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych
2. dr Ewę Raniszewską – dydaktyka i wykładowcę Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownika zakładu Ratownictwa Medycznego

Na zakończenie nie zabrakło oczywiście pamiątkowej fotografii przed wejściem do Kinoteatru oraz lampki szampana lub wody – to dla kierowców w foyer teatru.


GALERIA