odbędzie się 7 września oraz poprawa 14 września.

Egzamin z podstaw pielęgniarstwa odbędzie się 7 września oraz poprawa 14 września.

Egzamin 7 września będzie po 35 osób w Auli PSW I grupa na 15:00, II grupa – 16:00, III grupa na 17:00