Zapraszamy wszystkich naukowców do śledzenia portalu Euraxess, który zawiera ponad 12900 oferty pracy. Jest to największa, europejska baza, zawierająca oferty pracy, staży i stypendiów z całego świata. Portal skierowany jest do wszystkich, bez względu na posiadany tytuł i pomaga w rozwijaniu kariery naukowej. Pracodawcami mogą być zarówno jednostki naukowe jak i sektor przemysłowy. Warto sprawdzić, jakie jeszcze usługi i informacje dostępne są dla użytkowników portalu. Więcej informacji na stronie: https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/euraxess-portal-mobilnych-naukowcow