Szanowni Państwo,
z dumą informujemy, iż już w przyszłym tygodniu podczas Europejskiego Forum Biznesu 2022 dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW będzie moderatorem panelu “Ekonomia ochrony zdrowia”. Tematami przewodnimi dyskusji w gronie osób najbardziej związanych z finansami jednostek systemu ochrony zdrowia będą:

Uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne, polityczne i prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz samych jednostek systemu w odniesieniu do zasobów kadrowych i stosunków zatrudnienia:
– możliwości pozyskania kadry medycznej wszystkich szczebli,
– wymagania płacowe kadr medycznych a faktyczne możliwości jednostek,
– zmiany w systemie wynagradzania kadry medycznej / dodatki covidowe i ich wpływ na długofalową pracę jednostek systemu ochrony zdrowia,
– pracownicy etatowi czy kontraktowi – stały dylemat Zarządu.

Finanse w ochronie zdrowia, czyli małe i duże dylematy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i poszczególnych jednostek, ale także jako determinant decyzji zarządczych właścicieli podmiotów leczniczych:
– czy polska ochrona zdrowia może faktycznie działać lepiej?
– czy w Polsce mamy za dużo / za mało szpitali? Mając na uwadze drastycznie długie okresy oczekiwania na wizytę u specjalisty?
– jak racjonalnie a zarazem efektywnie finansowo zarządzać podmiotem leczniczym? Czy jest to w ogóle możliwe w świetle dylematu – co jest ważniejsze – rentowność jednostki czy zabezpieczenie zdrowotne Polaków?

Budżety placówek ochrony zdrowia, a pozycje odnoszące się do zabezpieczenia przed błędami medycznymi, roszczeniami, odszkodowaniami (ubezpieczenia, szkolenia, negocjacje):
– zakres odpowiedzialności placówki medycznej – ubezpieczenie,
– błędy medyczne, niepowodzenie w leczeniu, powikłanie,
– naruszenie praw pacjenta i roszczenia z tego tytułu,
– personel medyczny i zawody medyczne, a odpowiedzialność placówki medycznej,
– jak się uchronić przed roszczeniami ze strony pacjentów w związku z błędami medycznymi.

Wśród Panelistów, nie mogło oczywiście zabraknąć Pracowników / Współpracowników i Partnerów naszej Uczelni:
– Katarzyna Piechówka, Współwłaściciel Kancelarii MERITUM Sp. j.
– Monika Jaroszewicz-Bortnowska, Kancelaria MERITUM Sp. j.
– Marcin Połowniak, Dyrektor Przychodni Med., Prezes Zarządu NEUCA MED Sp. z o.o.
– Justyna Mieszalska, Prezes Zarządu, Centrum Med. Warszawskiego Uni. Med. Sp. z o.o.
– Andrzej Sośnierz, poseł na Sejm, w l. 2006–2007 prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
– Jolanta Sobierańska-Grenda, Prezes Zarządu Szpitale Pomorskie sp. z o.o.
– Marzena Mrozek, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o.
– Grażyna Stachowicz, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Prabutach sp. z.o.o.

Zaproszenie EFB 2022 PSW