Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dostępny jest film szkoleniowy oraz materiały szkoleniowe z zakresu Jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej.

Szkolenie poprowadził doktor nauk prawnych Jarosław Greser – adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie prawa nowych technologii i regulacji wschodzących technologii. Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej. Dr Greser konsultuje od strony prawnej projekty wdrażania urządzeń IoT, nowoczesnych metod uwierzytelniania i smart-contractów. Jest autorem publikacji naukowych na temat prywatności, ochrony danych osobowych i implementacji dyrektywy NIS. Jest także członkiem sieci eksperckiej Team Europe.

Agenda szkolenia:

☑️Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego Unii Europejskiej.
☑️Założenia Programu Cyfrowa Europa na lata 2021-2027.
☑️Regulacje rynku cyfrowego przygotowywane przez Komisję Europejską.
☑️Co może zyskać polski przedsiębiorca?

Film szkoleniowy oraz materiały są udostępnione bezpłatnie.

Polecamy do zapoznania się ze sporą dawką wiedzy!

Załącznik: Prezentacja