Szanowni Państwo,

jak co roku latem w imieniu organizatora – Fundacji GIełdy Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zapraszamy do udziału w „Letniej Szkole Giełdowej online”. Cykl 10 bezpłatnych webinarów skierowany jest do początkujących i średniozaawansowanych inwestorów giełdowych oraz wszystkich innych zainteresowanych tematyką giełdy,  inwestowania i oszczędzania na emeryturę.

Więcej informacji i rejestracja.

W ramach projektu prelegenci – eksperci i praktycy rynku kapitałowego oraz znani z Internetu influencerzy – przeprowadzą 10 szkoleń online.  Tematyka cyklu jak zawsze pozwoli nie tylko uzupełnić wiedzę nt. inwestowania na giełdzie i wachlarza dostępnych na GPW instrumentów finansowych, ale dotyczyć będzie także psychologii inwestowania, czy kwestii oszczędzania na emeryturę.  Nie zabraknie także analizy fundamentalnej oraz tematyki strategii zarządzania portfelem inwestycyjnym. W tych szczególnie zmiennych gospodarczo czasach, nasi eksperci zaproponują słuchaczom swoje recepty na wysoką inflację, podpowiedzą, jak opanować stres związany z inwestowaniem w dobie wyjątkowych niepewności oraz ocenią sytuację bieżącą na giełdzie.

Aby wziąć udział, należy zarejestrować się na wybrany webinar. Każdy webinar jest dostępny bezpłatnie w dniu wydarzenia oraz przez kolejne 7 dni od jego zakończenia. Każdy, kto weźmie udział w 8 z 10 webinarów będzie uprawniony do otrzymania elektronicznego certyfikatu uczestnictwa.

Organizatorami „Letniej Szkoły Giełdowej online” są Fundacja GPW oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Patronem projektu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a Partnerami Merytorycznymi: Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, Dom Maklerski BOŚ, Santander Biuro Maklerskie, Raiffeisen Centrobank AG., Beta Securities Poland S.A. oraz Noble Securities S.A.