Grupa PO32 – zajęcia praktyczne POZ

Zmiana formy prowadzenia ze zdalnego na placówkę leczniczą NZOZ w Kwidzynie.