Obrony Ekonomia

19.03 | 15.00 : Obrony prac dyplomowych Ekonomia na platformie Microsoft Teams. Na potrzeby obron została utworzona grupa “Obrony śródroczne Ekonomia 2020/2021” .