Obrony PO licencjat oraz Piel. pomostowe:

22.03 | 9.20-11.00 : egzamin teoretyczny na platformie Moodle 100 pytań czas 100 minut.

23.03 | 7.00-13.00 : Egzamin część praktyczna w Szpitalu “Zdrowie” ul. Hallera 31 oddział Pediatryczny dla PO I stopnia.

23.03 | 10.00-11.30 : Egzamin praktyczny on-line “Studium przypadku” dla Piel. pomostowego.

24.03 | 15.30-17.00 : Obrony prac dyplomowych PO I, II stopnia i Piel. Pomostowego na platformie Microsoft Teams. Na potrzeby obron została utworzona grupa “Obrony śródroczne Pielęgniarstwo I, II stopnia i pomostowe 2020/2021” .