Z uwagi na reżim sanitarny…

Szanowni Państwo,
Z uwagi na reżim sanitarny, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, a także stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także w poczuciu obowiązku prosimy o przybycie na Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 w dniu 10/10/2020 (sobota) od godz.9:00. Park Przemysłowo – Technologiczny Górki 3, Obowiązuje maseczka.
Jednocześnie jest to spowodowane formalnościami dotyczącymi wypełnienia ankiety Covid-19 oraz pomiaru temperatury.