Szanowni Studenci,

proszę o zapoznanie się z Regulaminem, z którego wynika, że nie należy składać pracy dyplomowej
w formie papierowej do dziekanatu. Ostateczną wersję pracy dyplomowej, zaakceptowaną przez promotora oraz Jednolity S

proszę o zapoznanie się z Regulaminem, z którego wynika, że nie należy składać pracy dyplomowej
w formie papierowej do dziekanatu. Ostateczną wersję pracy dyplomowej, zaakceptowaną przez promotora oraz Jednolity System Antyplagiatowy proszę przesłać w formie elektronicznej
do dziekanatu (praca dyplomowa zapisana w pliku PDF oraz oświadczenie do pracy podpisane profilem zaufanym).

Jednocześnie przypominam, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  1. uzyskanie przez studenta zaliczenia wszystkich przedmiotów i zdanie wszystkich egzaminów, przewidzianych w programie studiów
  2. uzyskanie pozytywnej oceny promotora pracy dyplomowej
  3. zaliczenie wszystkich objętych programem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
    (w tym dzienniczek praktyk)
  4. rozliczenie z dziekanatem PSW, Biblioteką PSW oraz Kwesturą

Instrukcja: Jak podpisać dokument profilem zaufanym