Zajęcia z przedmiotu System informacji w ochronie zdrowia odbędą się w zastępstwie mgr Anna Kozak