26 września 2022 odbyło się kolejne spotkanie w ramach Klubu Polska 2025+ organizowane wspólnie przez Związek Banków Polskich i Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, poświęcone dyskusji na temat ekonomii umiaru w Polsce i na świecie. Przedstawiciele naszej Uczelni zostali zaproszeni do udziału w tym ważnym wydarzeniu.
Idea spotkania to dyskusja na temat nowego paradygmatu w ekonomii – ekonomii umiaru, który coraz częściej pojawia się jako potencjalna odpowiedź na szereg problemów dzisiejszego świata, rosnącej liczby ludzi na świecie i ich potrzeb, a z drugiej strony – ograniczonych zasobów i postępującej degradacji klimatu.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi – prof. Marianem Gorynią, Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Jackiem Raciborskim, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Sławomirem Dudkiem, głównym ekonomistą Forum Obywatelskiego Rozwoju, zastanawiano się czy w kontekście bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie i widma kryzysu energetycznego, ekonomia umiaru jest koniecznością i realną alternatywą czy jednak odległą jeszcze wizją, która wciąż przegrywa z interesem politycznym i ekonomicznym w świecie zdominowanym przez konsumpcjonizm. Ekonomia umiaru jest nie tylko możliwa, ale i konieczna w sytuacji kryzysów gospodarczych, patologii w zarządzaniu organizacjami, w sytuacji, kiedy kilka miliardów obywateli świata ma 1 lub 2 dolary dziennie na przeżycie, w sytuacji, kiedy z mapy świata znika las o powierzchni większej niż Polska.