01.07.2021 godz. 09:20

Egzamin teoretyczny (test):

w formie zdalnej (platforma Moodle)

Pielęgniarstwo Pomostowe PPA, PPC

 

L.p.

Nr albumu

1

6712

2

6713

3

6763

4

6714

5

6715

6

6716

7

6721

8

6723

9

6722

10

6765

11

6720

12

6768

13

6724

14

6717

15

6725

16

6718

17

6719

18

6767

19

6836

20

6769

21

6770

 

02.07.2021 godz. 15:30 – 17:00

Egzamin praktyczny on-line „Studium przypadku” (platforma MS Teams)

Pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z części teoretycznej

Pielęgniarstwo Pomostowe PPA, PPC

L.p.

Nr albumu

1

6712

2

6713

3

6763

4

6714

5

6715

6

6716

7

6721

8

6723

9

6722

10

6765

11

6720

12

6768

13

6724

14

6717

15

6725

16

6718

17

6719

18

6767

19

6836

20

6769

21

6770