UWAGA ZMIANA !!!
KOMUNIKAT DOTYCZY STYPENDIUM SPECJALNEGO I SOCJALNEGO ORAZ ZAPOMOGI
Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie zagrożenia Sars-Cov-2 wprowadza się następujące zmiany w terminach składania wniosków o stypendia socjalne, specjalne oraz zapomogi.
Kompletne wnioski wraz z załącznikami i dokumentami wskazanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów należy wysyłać listem poleconym na adres Powiślańskiej szkoły Wyższej z dopiskiem stypendia
w Punkcie Informacyjnym do Pani mgr Hanny Krajnik można także składać bezpośrednio osobiście wnioski do dnia 23 października 2020 godz. 12:00-15:00.
Godziny przyjmowania wniosków na Uczelni w pozostałych miesiącach 2020roku w godz.12.00-15.00 oraz w czasie trwania zjazdów na Uczelni -godz. 13.15 – 15.30
03.11.2020 – 06.11.2020 r.
09.11.2020 – 10.11.2020 r.
03.12.2020- 05.12.2020 r.
11.12.2020 – 13.12.2020 r.
Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbędzie się w dniu 10listopada2020,wypłata pierwszej transzy świadczeń nastąpi do 20 listopada 2020
W przypadku wątpliwości czy pytań dotyczących wniosków stypendialnych proszę o wiadomość e-mailem: info@psw.kwidzyn.edu.pl, lub tel. 660 758 017
Życzę zdrowia