Trzecia edycja Konferencji Ratownictwa Medycznego współorganizowana jest przez wiodące ośrodki naukowo-dydaktyczne w Polsce: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Konferencja odbędzie się w Poznańskim Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w dniach 11-12 czerwca 2021 roku. Będzie stanowiła pole wymiany doświadczeń oraz integracji środowisk medycznych związanych z szeroko pojętym ratownictwem i medycyną ratunkową. Program Konferencji: http://www.ratownicy2020.bok-ump.pl/teksty.php?plik=program.php

W ramach wydarzenia odbywać się będą:

– Sesje naukowe przedstawiających aktualną wiedzę medyczną i osiągnięcia w ratownictwie medycznym,
– Warsztaty z nowoczesnych elementów działania ratunkowego,
– Zajęcia praktyczne w formie zaawansowanych symulacji,
– Zwiedzanie nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznej.

Za udział w Konferencji uczestnicy – zarówno ratownicy medyczni, pielęgniarki oraz lekarze – otrzymają punkty edukacyjne, będące elementem wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego.W Konferencji mogą wziąć udział także studenci.

Szczegółowe informacje nt. Konferencji dostępne są na stronie http://www.ratownicy2020.bok-ump.pl/teksty.php?plik=index.php