Medical Devices and Equipment in Poland – REPORT 2021
Zapraszamy do lektury najnowszego raportu nt. sektora sprzętu medycznego w naszym kraju, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ta anglojęzyczna publikacja została przygotowania w ramach Branżowego Programu Promocji sektora sprzętu medycznego, realizowanego przez PARP od 2020 r., finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W raporcie znaleźć można nie tylko charakterystykę branży czy przykładowe sukcesy polskich producentów, ale też profile ok. 150 firm tworzących sektor sprzętu medycznego w naszym kraju. Wśród wymienionych w publikacji podmiotów obecna jest również silna reprezentacja Klastrowiczów MedSilesia.

Link do raportu – www.medical.trade.gov.pl