Studentka Ekonomii, Kamila Schreiber wyjechała na trzymiesięczne praktyki w ramach programu Erasmus + do firmy Tangerine Confectionery Ltd w Pontefract w Wielkiej Brytani. Kamila tak opisuje pierwsze tygodnie praktyki w firmie:

“Przez pierwsze 1,5 tygodnia zwiedzałam fabrykę. Cały kompleks składa się z dwóch budynków – starej i nowej fakbryki. W starej fabryce produkowane są różnego rodzaju żelki i cukierki, a w nowej czekolada pod różną postacią – kulki czekoladowe, orzechy w czekoladzie oraz popcorn. Szczegółowo poznawałam proces produkcji poszczególnych produktów. Istotne były również różnego rodzaju procedury bezpieczeństwa, które są bardzo ważne przy produkcji żywności. Natępnie mój opiekun pokazał mi szczegółowo jak przebiega kontrola jakości. Moim zadaniem było zdiagnozować problem gdy pojawiał się wadliwy produkt i zgodnie z procedurą przedstawić jego rozwiązanie. Praca ta pochłania bardzo dużo czasu, ponieważ jedna maszyna jest w stanie zająć nawet pół hali, a proces produkcji produktu przechodzi tak różne fazy, że czasem ciężko sprecyzować na którym etapie jest problem. Poznałam specyficzny wewnętrzny program pozwalający monitorować wyniki i wydajność poszczególnych sektorów. Ponad to, fabryka w związku z prawdopodobną zmianą właściciela przeprowadza gruntowną inwentaryzację, w której aktywnie uczestniczę”.

Życzymy Kamili powodzenia w zdobywaniu doświadczenia zawodowego, a studentów PSW zapraszamy do reazlizowania praktyk za granicą!