Dla osób zainteresowanych systemem ratownictwa medycznego przekazujemy informacyjnie raport ekspertów zdrowotnych współpracujących z Polską 2050 pt. ” Państwowe Ratownictwo Medyczne. Organizacja Systemu”. Wśród autorów raportu znajdują się: red. dr hab. Cezary Pakulski, mgr piel. Piotr Bany-Moskal, prof. dr hab. Michał Chmielewski, prof. dr hab. Urszula Demkow, dr n. med. Przemysław Duda, stud. med. Grzegorz Kardas, dr n. med. Małgorzata Leźnicka, dr n. farm Piotr Merks, dr hab. Marian Simka, dr hab. Dawid Sześciło oraz prof. dr hab. Piotr Wiland.

Raport powstał w celu przedstawienia koncepcji nowej organizacji systemu ratownictwa medycznego.