17 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Wcześniactwa. Dwa dni wcześniej WHO opublikowała nowe wytyczne dotyczące opieki nad grupą noworodków urodzonych przed 37. tygodniem ciąży lub o niskiej masie urodzeniowej (poniżej 2500 g).

W wytycznych WHO podkreśliła pozytywne znaczenie kangurowania natychmiast po porodzie oraz bliskiego kontaktu dziecka z matką przez jak największą liczbę godzin w kolejnych dniach życia noworodka przedwcześnie urodzonego lub o niskiej masie urodzeniowej. Według WHO kangurowanie natychmiast po porodzie poprawia szanse na przeżycie, ogranicza hipotermię, zapadalność na infekcje oraz poprawia karmienie. WHO wskazuje także na przewagę karmienia piersią nad żywieniem mieszankami dla niemowląt.

Wytyczne można pobrać ze strony https://www.who.int/publications/i/item/9789240058262