Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Platforma MS Teams, obrona on-line

20.09.2021 godz. 15:10

Lider Biznesu i Administracji

Nr albumu

godzina

uwagi

449

15:10

PRZEW: MM, P: BP, Cz. JS

450

15:20

PRZEW: MM, P: BP, Cz. JS

 

 

 

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Platforma MS Teams, obrona on-line

Ekonomia

20.09.2021 godz.15:30

Nr albumu

godzina

uwagi

5978

15:30

PRZEW: MM, P: JS, R. BP