Studenci którzy przystępują do obrony w czerwcu 2022 roku proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do dziekanatu PSW oryginału dzienniczka praktyk (osobiście lub pocztą).