KOMISJA EGZAMINACYJNA

19.06.2023 r. godz. 09:00

Pielęgniarstwo II stopnia

 obrona w formie stacjonarnej w filii w Gdańsku

Skład komisji egzaminacyjnej:

Przewodniczący – dr Beata Pawłowska prof. PSW (BP)

Członkowie – dr Aleksandra Śnieg, prof. PSW (AŚ), prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka – Dąbrowska (WMD), dr Piotr Jarzynkowski (PJ)

SALA PSW Aula 3 ORG. TRADE
Szanowni studenci prosimy o przybycie 30 min przed wyznaczoną godziną

L.p.Nr albumugodzinauwagi
 1.71339:00PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 2.71329:15PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 3.71919:30PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 4.71389:45PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 5.706310:00PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 6.719210:15PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 7.722210:30PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 8.713010:45PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 9.719511:00PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 10.719311:15PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 11.719411:30PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 12.713911:45PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 13.714012:00PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 14.742112:15PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 15.707212:30PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 16.745112:45PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 17.707313:00PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 18.707113:15PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 19.734213:30PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
 20.712613:45PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
 21.741314:00PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
22.718814:15PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
23.712814:30PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
24.734114:45PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
25.718615:00PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
26.718515:15PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
27.729115:30PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
28.719015:45PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
29.719616:00PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
30.734016:15PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
31.740816:30PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
32.721816:45PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
33.722117:00PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
34.741517:15PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ