Szanowni Studenci,

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego na rok akademicki 2023/2024. Gorąco zachęcamy studentów z Państwa uczelni, którzy spełniają warunki Regulaminu, do aplikowania o stypendium od 16 października do 13 listopada 2023 roku.

Aby uzyskać stypendium, student powinien pochwalić się co najmniej dwoma osiągnieciami typu: publikacje, wystąpienia, nagrody, czy projekty oraz udokumentować średnią ocen ( minimum 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku).

Środki Samorządu Województwa Pomorskiego umożliwiają wsparcie 38 uzdolnionych studentów. Stypendium  w wysokości 500 zł jest przyznawane na okres 9 miesięcy.

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie Departamentu Rozwoju Gospodarczego