ELEKTRONICZNY NUMER NAUKOWCA

ORCID  (Open Researcher and Contributor ID) – ELEKTRONICZNY NUMER NAUKOWCA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Konstytucja dla Nauki, Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wprowadziła dla naukowców w zakresie oceny dorobku naukowego obowiązek posiadania indywidualnego elektronicznego numeru naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy. Zgodnie z Ustawą naukowcy mają obowiązek samodzielnego wprowadzania informacji o dorobku naukowym do bazy ORCID. 

Konto w systemie ORCID powinien założyć każdy pracownik badawczy i badawczo-dydaktyczny oraz prowadzący działalność naukową. Konto może założyć także każda osoba prowadząca badania naukowe m.in. studenci, doktoranci.

Wobec Uczelni, Konstytucja dla Nauki wprowadziła obowiązek wykazania dorobku naukowego kadry naukowej na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za pomocą identyfikatora ORCID. Zgodnie z Ustawą, monografie oraz artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, o ile informacje o nich zostały przez naukowca wprowadzone do bazy ORCID. Cyfrowy identyfikator naukowca został zatem uznany za obligatoryjny element w ocenie parametrycznej Uczelni. 

Korzystanie z systemu ORCID jest bezpłatne.

Link do bazy ORCID:

https://orcid.org/

Link do strony Ministerstwa na temat obowiązku posiadania numeru ORCID:

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/orcid-identyfikator-ktory-powinien-miec-kazdy-naukowiec

Link do filmu instruktażowego przygotowanego przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej o tym, jak założyć konto w bazie ORCID:

https://www.youtube.com/watch?v=SU5Jss0T4G0&feature=youtu.be

Link do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r., poz. 496)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=O&publisher=WDU&year=2019&position=496