Pielęgniarstwo licencjat:

Platforma MS Teams, obrona on-line 17.09.2021 godz. 15:30

Nr albumu

Godz. obrony

Uwagi

6049

15:30

PRZ.: BP, P: AG, R: PJ

5923

15:45

PRZ.: BP, P: PJ, R: AG

6133

16:00

PRZ.: BP, P: MS, R: AG