Decyzją Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich podania o IOS…

Decyzją Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich podania o IOS należy dostarczyć do Dziekanatu PSW:

– w semestrze zimowym do 30 października

– w semestrze letnim do 30 marca