Powiślańska Szkoła Wyższa członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza ‼️‼️
Szanowni Państwo,
Jesteśmy bardzo dumni z kolejnego sukcesu naszej Uczelni. Członkostwo w RIGP to niewątpliwie krok ku rozwojowi, jeszcze prężniejszemu niż dotychczas. Członkostwo to także więcej innowacji i efektywności w działaniu. 
Wiele ciekawych zadań, przedsięwzięć ale także możliwości przed nami, przed naszą kadrą i całą społecznością akademicką. Jest to niewątpliwie także wyzwanie, wyzwanie, którego podejmujemy się z całkowitą świadomością, mając jednocześnie przekonanie, iż nasz potencjał i doświadczenie przyczyni się także do rozwoju Izby, a synergia przyniesie określoną pozytywną wartość dodaną – mówiła, odbierając Certyfikat Członkostwa dr Katarzyna Strzała-Osuch, Prorektor ds. rozwoju i współpracy Uczelni.

Image