NATURAL PRODUCTS AND HOME TREATMENTS AS A PROMOTION OF A REGION

Projekt “NATURAL PRODUCTS AND HOME TREATMENTS AS A PROMOTION OF A REGION” z wieloma partnerami ZŁOŻONY‼️?‼️

Jest to z założenia projekt bardzo złożony merytorycznie, zakładający wieloaspektowość podejmowanych działań. Dotyczy szeroko rozumianego rynku produktów naturalnych – w kontekście ich rozpoznawania / wykorzystywania, jak również w kontekście edukacyjnym – poszerzania liczby osób, legitymujących się wiedzą na temat produktów naturalnych i ich potencjału w kontekście medycznym / zdrowotnym / pielęgnacyjnym i kosmetycznym.

Cele projektu:
1. Identyfikacja produktów naturalnych (w krajach partnerskich projektu), wykorzystywanych w medycynie / pielęgnacji / dietetyce / kosmetologii, a być może w wyniku analiz szczegółowych także winnych sektorach gospodarki.
2. Szeroka akcja informacyjna (kampania społeczna) skierowana do ogółu społeczeństwa (z naciskiem na osoby młodociane i starsze) dotycząca regionalnych / krajowych, ale też pochodzących z innych miejsc na świecie produktów naturalnych.
3. Identyfikacja receptur domowych, wykorzystujących produkty naturalne, stosowanych na potrzeby zdrowotne / pielęgnacyjne / upiększające.
4. Szeroka akcja informacyjna (kampania społeczna) skierowana do ogółu społeczeństwa (z naciskiem na osoby młodociane i starsze) dotycząca regionalnych / krajowych, ale też pochodzących z innych miejsc na świecie receptur domowych stosowanych na potrzeby zdrowotne / pielęgnacyjne / upiększające.
5. Meta-analiza oraz analiza popularności stosowania, w tym popularności polecania do stosowania produktów naturalnych / naturalnych receptur domowych na potrzeby zdrowotne / pielęgnacyjne / upiększające (ankietyzacji poddane zostaną odpowiednie jednostki systemu ochrony zdrowia / centra spa / dietetyki etc.
6. Analiza społeczna dotycząca faktycznego / rzeczywistego stosowania produktów naturalnych / receptur domowych w problemach zdrowotnych / pielęgnacyjnych / kosmetycznych w poszczególnych państwach (w ujęciu regionalnym, jeśli okaże się to możliwe do zbadania).
7. Realizacja intensywnego kursu w formie warsztatowej “Zastosowania produktów naturalnych i receptur domowych w życiu codziennym na potrzeby zdrowotne / pielęgnacyjne i upiększające”
8. Opracowanie programu studiów podyplomowych oraz studiów I stopnia, kierunek: Medycyna naturalna (dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu dyscyplina: medycyna / nauki o zdrowiu)
9. Promocja produktów naturalnych i receptur domowych w ujęciu realizacji “Międzynarodowego Festiwalu Produktów Naturalnych (regionalnych)”

Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy / nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych / studenci i absolwenci (w tym szczególnie studenci i absolwenci kierunków medycznych / pielęgniarstwa / ratownictwa medycznego / dietetyki / kosmetologii / fizjoterapii)/ uczniowie szkól podstawowych i ponadpodstawowych / seniorzy, w tym słuchacze Uniwersytetów III wieku / całe społeczeństwo‼️?