Potencjalne możliwości wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne (w kontekście obszarowym i merytorycznym – nauki ekonomiczno-społeczne / nauki o zdrowiu / nauki techniczne) 2019/2020

 1. 1. International, interculture Trainingcamp for Students and Staff – przedsiębiorczość / korpusy humanitarne
 • Promocja regionu;
 • Promocja polskiej kultury, tradycji;
 • Możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych, interkulturalnych warsztatach dla studentów / absolwentów / młodzieży / społeczności lokalnych

Partnerzy: Litwa / Słowacja / Niemcy / Maroko / Algieria / Serbia / Ukraina / Turcja …

 • Możliwość włączenia Partnerów strategicznych Powiatu / Miasta / poszczególnych instytucji; możliwość nawiązania nowych partnerstw strategicznych
 • Zakres merytoryczny: zdrowy styl życia / bezpieczne państwo / ekonomika gospodarstw domowych w ujęciu międzynarodowym
 1. 2. Natural medicine as a promotion of regional products and home treatment methods
 • Identyfikacja tradycyjnych, regionalnych produktów oraz naturalnych, domowych metod leczenia / zachowania zdrowia i urody („przepisy Babci”)
 • Warsztaty dla studentów / absolwentów / młodzieży / lokalnych społeczności z zakresu terapii naturalnych / ziołolecznictwa / medycyny niekonwencjonalnej
 • Utworzenie wspólnych studiów podyplomowych z zakresu Medycyny naturalnej / niekonwencjonalnej dla Pielęgniarek i Położnych

Partnerzy: Litwa / Turcja / Serbia / Ukraina / Bośnia&Hercegowina / Algieria / Maroko / Jordania / Palestyna / Liban / Kosovo / Gruzja / Albania / Niemcy / Słowacja / Rosja …

 • Możliwość włączenia partnerów strategicznych Powiatu / Miasta / poszczególnych instytucji; możliwość nawiązania nowych partnerstw strategicznych
 • Promocja regionu / miasta / powiatu / Polski
 1. 3. International Partner network – International Career Center – a web site for all our Partner Universities and their Labour market partner Institutions to promote student/staff exchange and exchenge of good practices in Higher Education and Alumni Programmes.
 • universityforme.com (przykładowy adres)
 • Wspólna platforma informacyjna dla uniwersytetów i ich partnerów instytucjonalnych w celu promocji kształcenia na poziomie wyższym (wymiany studentów i kadry akademickiej) oraz programów absolwenta (wymiana dobrych praktyk), jak również miejsce do promocji potencjalnych ścieżek kariery, w tym miejsc pracy dla różnojęzycznych absolwentów.

Partnerzy: 80 Uniwersytetów z całego świata; 20 Pracodawców (partnerzy PSW)

 • Możliwość włączenia partnerów strategicznych Powiatu / Miasta / poszczególnych instytucji; możliwość nawiązania nowych partnerstw strategicznych
 • Możliwość utworzenia konsorcjum w celu przyciągnięcia studentów/absolwentów z krajów partnerskich /uczelni i instytucji partnerskich oraz przedstawienia oferty praktyk / staży / miejsc pracy w instytucjach / przedsiębiorstwach / podmiotach w Polsce (np. instytucjach zrzeszonych przy PSW)
 1. 4. Free Research e-journal for young researchers
 • Wspólna platforma publikacyjna dla uniwersytetów, w tym młodych naukowców w celu umożliwienia publikowania artykułów / monografii / scenariuszy zajęć etc (wymiany myśli akademickiej) oraz zamieszczania informacji o konferencjach / warsztatach kompetencyjnych / szkoleniach etc. (wymiana dobrych praktyk), jak również miejsce do promocji potencjalnych ścieżek kariery, w tym miejsc pracy dla różnojęzycznych naukowców / wykładowców.

Partnerzy: 80 Uniwersytetów z całego świata; 20 Pracodawców (partnerzy PSW)

 • Możliwość włączenia partnerów strategicznych Powiatu / Miasta / poszczególnych instytucji; możliwość nawiązania nowych partnerstw strategicznych
 • Możliwość utworzenia konsorcjum w celu przyciągnięcia wykładowców/naukowców z krajów partnerskich /uczelni i instytucji partnerskich.
 1. 5. Erasmus + Sport – International, Interdisciplinary Sport Week
 • Możliwość włączenia drużyn sportowych różnych dyscyplin i „pochodzenia” – przedszkolaków; młodzieży szkolnej; Seniorów; pracowników różnych przedsiębiorstw / organizacji / instytucji; Włodarzy; itd.

Partnerzy: Serbia / Litwa / Algieria / Maroko / Rosja / Ukraina / Słowacja / Liban / Albania / Gruzja / Bułgaria / Palestyna / Syria / Uzbekistan / ….

 • Możliwość promocji Miasta / obiektów sportowych / aktywności regionu