Szanowni Państwo,
po cichutku informujemy, że rozpoczęły się rozmowy “na szczycie” w zakresie przyszłości niepublicznych uczelni medycznych, w tym pożądanych przez nasze społeczności akademickie zmian … zmian w zakresie finansów, w tym finansowania uczelni; zmian w zakresie kształcenia, w tym liczby godzin na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo, zmian, miejmy nadzieję, w sposobie akredytacji uczelni … Jest wiele obszarów, gdzie jako uczelnie niepubliczne czujemy się dyskryminowani, a brak równości w traktowaniu naszych studentów boli nas najbardziej… więc w imieniu naszych studentów / kadry akademickiej i kierunków medycznych, jako takich staję w szranki … mając nadzieję i głęboko w to wierząc, iż nasze postulaty spotkają się ze zrozumieniem i zapoczątkowaniem procesu zmian – mówi dr Katarzyna Strzała-Osuch, Prorektor ds. rozwoju i współpracy, powołana do zespołu roboczego do pracy nad Ustawą o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie akademii praktycznych oraz spraw związanych z kierunkami medycznymi.