Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała 25. już Raport o stanie MŚP. Jest on bogatym źródłem informacji o mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz zmianach, jakie zaszły w tym sektorze na przestrzeni kilku a nawet więcej lat (pierwszy raport ukazał się w 1997 r.). Najświeższe dane GUS analizowane w Raporcie dotyczą 2020 r. a więc pierwszego roku, w którym gospodarka funkcjonowała w warunkach pandemii.

W rozdziale zatytułowanym Koniunktura i otoczenie biznesu 2022 znajdziemy zaś interesujące analizy danych zebranych w dniach między 17 marca a 13 kwietnia 2022 r. (już po ataku Rosji na Ukrainę) od reprezentatywnej grupy właścicieli i managerów firm w Polsce nt. obecnej i przyszłej koniunktury, kondycji firm oraz podejścia ich przedsiębiorstw do innowacji i konkurencyjności.

Mając nadzieję na przygotowanie przez PARP w przyszłym roku kolejnego raportu, wyrażamy jednocześnie nadzieję, że nie będzie on obfitował w zbyt wiele – choć poznawczo ciekawych to jednak – negatywnych informacji na temat sektora MŚP w Polsce.

 Raport dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/ROSS_2022_ost.pdf