Szanowni Państwo,

zachęcamy do  zapoznania się z najnowszym sprawozdaniem Rzecznika Praw Pacjenta dotyczącym przestrzegania praw pacjenta na terytorium RP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (w załączeniu).

W 2020 r. Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał o 57,5 proc. więcej sygnałów od pacjentów niż w roku 2019. Wpłynęło aż 135,6 tys. spraw. To największy wzrost w ostatnich latach. – Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych było nieprzestrzegane w stopniu wysokim – stwierdza w dokumencie rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.


– W porównaniu z 2019 rokiem Biuro RPP odnotowało znaczący wzrost zgłoszeń. Otrzymaliśmy o 57,5 proc. więcej sygnałów od pacjentów. Jest to największy przyrost aktywności RPP w ostatnich latach jego działalności i ma niewątpliwie związek z sytuacją epidemiczną, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – czytamy w sprawozdaniu.

Ponadto RPP dokonał oceny przestrzegania praw pacjenta w 2020 r., z której wynika, że prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych było nieprzestrzegane w stopniu wysokim. Prawo to jest niezwykle istotne, odzwierciedla realizację podstawowego prawa każdego obywatela do ochrony zdrowia, zawartego w art. 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Kolejnym prawem pacjenta nieprzestrzeganym w stopniu średnim było prawo do dokumentacji medycznej i prawo do informacji o stanie zdrowia.

Rzecznik Praw Pacjenta, podobnie jak w latach ubiegłych, ustanowił priorytet tematyczny swojej działalności. Rok 2020 był poświęcony problemom seniorów. Sytuacja epidemiczna spowodowała, że w działalności RPP został określony drugi priorytet tematyczny − wyzwania i problemy pacjentów związane z epidemią COVID-19. W sprawozdaniu zostało przedstawione podsumowanie podjętych aktywności w obu obszarach.

W opracowaniu przedstawiono również wyniki współpracy z Radą Organizacji Pacjentów – organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pacjentów, Radą Ekspertów − w skład której wchodzą autorytety medyczne z różnych dziedzin medycyny, oraz Radą Młodych Ekspertów – organem doradczym z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Ostatnia część sprawozdania dotyczy ochrony zdrowia pacjentów w czasie epidemii COVID-19. W tej części przedstawiono całe spektrum działań RPP z perspektywy pacjenta, uwzględniając zmiany, jakie zachodziły w systemie ochrony zdrowia. Przedstawiono przykładowe postępowania w sprawach naruszających zbiorowe prawa pacjentów oraz zestawienie sygnałów zgłaszanych na Telefoniczną Informację Pacjenta z podziałem na rodzaje świadczeń.

W sprawozdaniu przedstawiono także wybrane działania systemowe, wśród których m.in. szczegółowo został opisany problem ograniczenia osobistych wizyt pacjentów w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, brak informacji o możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych czy o miejscu hospitalizacji pacjenta. Ponadto przedstawione zostały problem ograniczenia odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach oraz wyzwania opieki okołoporodowej.

źródło: https://www.termedia.pl/mz/Lawina-skarg-kierowanych-do-Rzecznika-Praw-Pacjenta,43315.html, https://www.gov.pl/web/rpp/sprawozdanie-rzecznika-praw-pacjenta-za-2020-r-przyjete-przez-rade-ministrow

> Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta (.pdf)