Drodzy Państwo,

Instytut zachęca do zapoznania się z aktualnym Raportem stanu realizacji Programu regionalnego województwa pomorskiego. Przedstawia on także realizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego.

Z oddanych informacji wynika, że do 31 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 137 projektom dofinansowania o łącznej wartości 7,8 mld zł, co stanowi 94,4% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 11,6 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 4,5 mld zł, co stanowi 54,2% budżetu Programu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.rpo.pomorskie.eu/-/raport-z-realizacji-rpo-wp-2014-2020-z-31-stycznia-2021-r-