Drodzy Studenci, kierunku Ratownictwo Medyczne rok II i III,

proszę o odbiór dzienniczków praktyk za ubiegły semestr w dziekanacie PSW.

Informuję również, że przy rozliczeniu dot. obrony będzie konieczne zdanie dzienniczka praktyk oryginału w całości.