Szanowni Państwo,
polecamy Państwa uwadze Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

https://innowacje.zut.edu.pl/

Bardzo wiele ciekawych informacji – dla studentów / absolwentów / naukowców i przedsiębiorców.