W rozporządzeniu wyodrębniono 56 dyscyplin w 10 dziedzinach nauki i sztuki (wcześniej istniało 47 dyscyplin i 8 dziedzin).

W dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu znajdują się dyscypliny:
1) biologia medyczna
2) nauki farmaceutyczne
3) nauki medyczne
4) nauki o kulturze fizycznej
5) nauki o zdrowiu

W dziedzinie nauk społecznych znajdują się dyscypliny:

1) ekonomia i finanse

2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

3) nauki o bezpieczeństwie

4) nauki o komunikacji społecznej i mediach

5) nauki o polityce i administracji

6) nauki o zarządzaniu i jakości

7) nauki prawne

8) nauki socjologiczne

9) pedagogika

10) prawo kanoniczne

11) psychologia

12) stosunki międzynarodowe

Treść rozporządzenia tutaj:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000220201.pdf