Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych opracowała „Standard opieki pielęgniarskiej

„Standard opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii”

​Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych opracowała „Standard opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii”. Standard jest opracowany przede wszystkim dla pacjentów dorosłych. Ze względu na specyfikę świadczeń zdrowotnych realizowanych dla dzieci i młodzieży, zostanie opracowany odrębny standard dla pacjenta pediatrycznego.

Opracowany Standard w sposób przejrzysty i uniwersalny prezentuje zalecenia, które w  intencji autorów staną się przewodnikiem w codziennych czynnościach pielęgniarskich. Dokument zawiera szczegółowo opracowane warunki realizacji świadczeń zdrowotnych z  zakresu dializoterapii, omawia również kwestię opieki pielęgniarskiej nad pacjentem dializowanym. Mając na uwadze, iż wyżej wymienione świadczenia zdrowotne są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w standardzie omówione zostały warunków realizacji świadczeń, które muszą spełnić świadczeniodawcy (podmioty lecznicze, ośrodki dializ) w przypadku podpisania umowy z NFZ. Prezentowany materiał kierowany jest zarówno do nowozatrudnionych pielęgniarek w ośrodkach dializ jak również dla doświadczonych pielęgniarek nefrologicznych.

Koszt zamówienia : 15 zł + koszt wysyłki 7 zł

Link do formularza zamówienia: https://nipip.pl/standard-opieki-pielegniarskiej-w-pielegniarstwie-nefrologicznym-dla-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-zakresie-dializoterapii/

Zrzut ekranu (139)