Egzamin dyplomowy w ramach terminu poprawkowego odbędzie się:

  1. 25. 09. 2019 r. – test
  2. 25. 09. 2019 r. – egz. praktyczny
  3. 27 lub 28 09. 2019 r. – obrony prac dyplomowych