Uwaga!!!

Studenci powtarzający seminarium dyplomowe w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 i nie przystąpili do obrony w wyznaczonym terminie. Proszeni są o  złożenie kolejnego podania –  powtarzanie seminarium  dyplomowego –  semestr letni w roku akademickim 2020/2021 wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Jeżeli podanie nie zostanie złożone do dziekanatu do dnia 31.03.2021r. student zostanie skreślony z listy studentów z dniem 01.04.2021r.