Drodzy studenci,

aktualnie trwają prace nad wprowadzaniem Państwa wpłat do Wirtualnego Dziekanatu. Prosimy o cierpliwość i dokonywanie dalszych wpłat według umów i zobowiązań dotyczących opłat za studia. Naliczające się nienależne odsetki nie będą egzekwowane – prosimy o pilnowanie terminów wpłat według terminów podanych na umowach (decyduje data wpływu na konto uczelni, a nie data przelewu).

Studenci PO, PP i RM I rok – opłata za proces kształcenia praktycznego została naliczona według regulaminu opłat dostępnego na stronie uczelni. Opłatę należy dokonać do końca semestru I i do końca semestru II. Opłata dotyczy całego okresu studiów. 

Prosimy także o kontakt z kwesturą w przypadku uzasadnionych niezgodności dopiero po weryfikaci swojej umowy oraz zobowiązania.