Dr Leszek Zwolakiewicz dostępny dla studentów realizujących zajęcia praktyczne w SS Kościerzyna do końca września br.

Do dnia 30.09.2018 proszę uzupełnić dzienniczki, zebrać zaliczenia i podpisy od opiekuna.