Zapraszamy na szkolenie dla wszystkich grup studenckich nt. praw i obowiązków studenta.

Szkolenie odbędzie się 8.10.2020 r. o godz. 15:00 na platformie MS Teams.

Organizator Paulina Osuch Erasmus + Coordinator, przewodniczący samorządu studenckiego