Dzień dobry,

Szanowny studencie ostateczny termin składania prac dyplomowych do Dziekanatu PSW – 01.03.2021r. ( praca musi być kompletna z oceną promotora i pozytywnym wynikiem antyplagiatu).

Termin obron śródrocznych :

– LBiA – 27.03.2021 od godz. 10:00

– Ekonomia – 27.03.2021 od godz. 11:00

– Ratownictwo Medyczne  – 26.03.2021 – test, 27.03.2021 – egz. praktyczny od godz. 10:00, od godz. 11:00 – obrona pracy dyplomowej

– Pielęgniarstwo II stopnia –  25.03.2021 – obrona pracy dyplomowej od godz. 15:00

– Pielęgniarstwo –  22.03.2021 – test od 09:20- 11:00, 23.03.2021 – egz. praktyczny do godz. 07:00-13:00, 24.03.2021 – obrona pracy dyplomowej od godz. 16:00

– Pielęgniarstwo Pomostowe  – 22.03.2021 – test od godz. 09:20-11:00, 23.03.2021 – egz. praktyczny (Studium przypadku) od godz. 10:00-11:30, 24.03.2021 – obrona pracy dyplomowej od godz. 15:30 -16:00.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących obrony, zostaniecie Państwo poinformowani.