Drodzy Studenci!!!

W związku ze zbliżającym się terminem obron w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 termin składania prac jest do:

31.05.2021 r.- Pielęgniarstwo I i II stopnia

11.06.2021 r.- Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo Pomostowe ścieżka „A,C”, Ekonomia, Lider Biznesu i Administracji.

Gotową pracę dyplomową, tj. zaakceptowaną przez promotora oraz poddaną procedurze antyplagiatowej, Student przesyła w formie elektronicznej zapisaną w formacie .pdf, na adres e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl wraz z oświadczeniem. Oświadczenie, Student podpisuje elektronicznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Nie drukujemy pracy dyplomowej i nie przynosimy jej wersji papierowej do dziekanatu!