Wnioski o stypendia socjalne, dla niepełnosprawnych  i zapomogi losowe wraz z załącznikami zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej studentom Powiślańskiej Szkoły Wyższej należy składać w formie online za pomocą Wirtualnego Dziekanatu. Wniosek należy wygenerować oraz podpisać podpisem elektronicznym. Pozostałe niezbędne dokumenty po zeskanowaniu prosimy zapisać w formacie pdf. i załączyć do wniosku.

Terminy składania wniosków:

11.04.2023r

02.05.2023r.