Wnioski o stypendia socjalne, dla niepełnosprawnych i zapomogi losowe wraz z załącznikami zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej studentom Powiślańskiej Szkoły Wyższej należy składać w formie online za pomocą Wirtualnego Dziekanatu. 

Wniosek należy wygenerować oraz podpisać podpisem elektronicznym.

 Pozostałe niezbędne dokumenty po zeskanowaniu prosimy zapisać w formacie pdf. i załączyć do wniosku.

Wnioski o stypendium Rektora proszę składać od 01.09.2023 do 20.10.2023 r.

Terminy składania pozostałych wniosków:

01.09.2023 r.- 20.10.2023 r.

06.11.2023 r-18.11.2023 r.

01.12.2023 r.-13.12.2023 r.

08.01.2024 r.- 19.01.2024 r.