WNOZ

Pielęgniarstwo Pomostowe

03.03.2022 09:00 Test teoretyczny (moodle)
04.03.2022 16:00 Studium przypadku (on-line)
05.03.2022 09:00 Obrony on-line

 Pielęgniarstwo I Stopnia

03.03.2022 09:00 Test teoretyczny (moodle)

04.03.2022 07:00 – 13:00 Egzamin Praktyczny Sztum Interna

05.03.2022 10:30 Obrony on-line

Pielęgniarstwo II Stopnia

04.03.2022 16:30 Obrony on-line

Ratownictwo Medyczne

11.03.2022 10:00 Test teoretyczny (moodle)
12.03.2022 09:30 Egzamin Praktyczny PSW sala 9
12.03.2022 10:00 Obrony PSW sala 15

Obrony on-line będą się odbywać na platformie MS TEAMS.
Platforma Moodle – http://moodle.psw.kwidzyn.edu.pl/login/index.php