WNOZ

Pielęgniarstwo Pomostowe

03.03.2022 09:00 Test teoretyczny
04.03.2022 16:00 Studium przypadku (on-line)
05.03.2022 16:00 Obrony on-line

Pielęgniarstwo II Stopnia

04.03.2022 16:00 Obrony on-line

Termin składania pracy dyplomowych zatwierdzonych przez promotorów do Dziekanatu do dnia 18.02.2022 (za pośrednictwem poczty elektronicznej)